Sunday, 27 June 2010

有袖冷衫


終於完成了第一件有的袖冷衫, 足足搞在三年.

因為夏天無可能在火車上織衫, 而冬天,又想織D可以快收工的冷物

所以就拖了3年才完成.

如果等我件衫來著,一定凍死.

其實我係無跟pattern織, 或者細個睇得我媽多, 想下計下就織出來.

No comments:

Post a Comment